ANTIOCHIANS

I just finished reading a book titled “THE ANTIOCHIANS”. It is a 312 pages long novel, written by Dr. Albert. S. Apelian (1893- 1986) and published by Vintage Press New York. 1960. (I managed to get a used copy of the book through Amazon). The book is dedicated to his daughter “Karen, who, like a… Continue reading ANTIOCHIANS

“Բռնեք Ինձ, Եթէ Կարող Եք” Catch Me If You Can. Part 3.

Her is what Pashinyan says about war and peace in a conversation with the … Serb ultra-nationalist smuggler and gun dealer Marco. Pages 20 and 21 Գիտե՞ս ինչ Մարկո, ես քեզ հասկանում եմ, լաւ եմ հասկանում, շատ լաւ հսասկանում եմ նաեւ իմ այն հարենակիցներին, որոնց կարգախոսը համընկնում է սերբականի հետ. Մահ կամ ազատություն: Հավատա, որ… Continue reading “Բռնեք Ինձ, Եթէ Կարող Եք” Catch Me If You Can. Part 3.

“Բռնեք Ինձ, Եթէ Կարող Եք” Catch Me If You Can. Part 1.

The Title of this Monologue is from a book, titled  “Երկրի Հակառակ Կողմը” Loosely translated “The Country From The Opposite Side”, written by the Prime Minster of Armenia Nikol Pashinyan. It is a Novel.  It was published in 2018 by Antares Publishing House in Yerevan. At the time it was a best seller in Armenia.… Continue reading “Բռնեք Ինձ, Եթէ Կարող Եք” Catch Me If You Can. Part 1.

Report Card After One Year?

The following nationwide poll in Armenia conducted by  the International Republican Institute’s (IRI) Center for Insights in Survey Research might be considered a yearly Report Card on the work done by the current administration of Armenia that came to power after the parliamentary elections of Dec. 9. 2018. The “Data was collected throughout Armenia between… Continue reading Report Card After One Year?