Poem By Amanda Gorman.

The inaugural poem by 22 year old Poet Laureate Amanda Gorman. She read it during the swearing in ceremony of  the President Joe Biden of USA. Mr. President, Dr. Biden, Madame Vice-President, Mr. Emhoff, Americans and the world, When day comes we ask ourselves,Where can we find light in this never-ending shade?The loss we carry,a… Continue reading Poem By Amanda Gorman.

Advertisement

Does Pashinyan Have Legitimacy to Govern?

Since the humiliating “44-day war” ended, demonstrations started in Armenia demanding the resignation of the Prime Minister of Armenia Nikol Pashinyan. The demonstrations were initiated by the so-called Homeland Salvation Movement. The movement is a loosely formed association of 16! political parties of which only one, the Prosperous Armenia Party, (“owned” by oligarch Gagig Zarukyan)… Continue reading Does Pashinyan Have Legitimacy to Govern?

“Բռնեք Ինձ, Եթէ Կարող Եք” Catch Me If You Can. Part 3.

Here is what Pashinyan says about war and peace in a conversation with the … Serb ultra-nationalist smuggler and gun dealer Marco. Pages 20 and 21 Գիտե՞ս ինչ Մարկո, ես քեզ հասկանում եմ, լաւ եմ հասկանում, շատ լաւ հսասկանում եմ նաեւ իմ այն հարենակիցներին, որոնց կարգախոսը համընկնում է սերբականի հետ. Մահ կամ ազատություն: Հավատա, որ… Continue reading “Բռնեք Ինձ, Եթէ Կարող Եք” Catch Me If You Can. Part 3.

“Բռնեք Ինձ, Եթէ Կարող Եք” Catch Me If You Can. Part 2.

Let me start this part 2 by saying that it will be too long to present the quotations within the full context setting. But I will try to remain true to the intent and the meaning of the quotations. I will try also to be as clear and true when I loosely translate the text.… Continue reading “Բռնեք Ինձ, Եթէ Կարող Եք” Catch Me If You Can. Part 2.

“Բռնեք Ինձ, Եթէ Կարող Եք” Catch Me If You Can. Part 1.

The Title of this Monologue is from a book, titled  “Երկրի Հակառակ Կողմը” Loosely translated “The Country From The Opposite Side”, written by the Prime Minister of Armenia Nikol Pashinyan. It is a Novel.  It was published in 2018 by Antares Publishing House in Yerevan. At the time it was a best seller in Armenia.… Continue reading “Բռնեք Ինձ, Եթէ Կարող Եք” Catch Me If You Can. Part 1.