A Difficult Task Ahead

On June 7 Nikol Pashinyan the Prime Minister of Armenia presented his government’s program to the Armenian Parliament and it was approved by 61 votes. (Out of 105 members of Parliament). A well-qualified vote of confidence for the new government of Armenia that came to power through peaceful street demonstrations.

Remaining true to their roots, the new government’s program does repeatedly emphasize the importance to remain the true representative of the PEOPLE of Armenia and be continuously in consultation with them and be accountable to them. “Մեր կառավարության ոճը պետք է լինի մշտական երկխոսությունը հասարակության հետ: Հանրությունը պետք է զգա, որ սա այն կառավարությունն է, որն ինքն է ձևավորել և որն առաջին հերթին հաշվետու է իր առաջ”.

The two issues that are constantly mentioned throughout the lengthy program are the fight against corruption and changing the electoral laws to empower the PEOPLE of Armenia to choose their representatives in a free fair and transparent electoral system within one year.

Prime Minster Nikol Pashinyan on many occasions has stressed the importance of this point “մեր կառավարությունը քաղաքական առումով ունի առաջնահերթություն՝ Հայաստանի Հանրապետությունը նախապատրաստել արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների”. Thus in essence this government is a transitional government to organize the next parliamentary election.

Within this context, there is no need to delve into the details of the lengthy program. Yes, it is lengthy and spans from rural development to the Armenia-Diaspora relation and includes almost everything in between that is related to Armenian issues. Here are in part a few headlines (mainly on social issues and the fight against corruption) to have an idea about the program.

  1. Ազատ, արժանապատիվ եվ երջանիկ քաղաքացի

Պետության եւ կառավարության գործունեության գործնական նշանակությունը պետք է լինի մարդու եւ քաղաքացու կյանքն առավել հարմարավետ դարձնելը, մարդու երջանկության համար առավել նպաստավոր պայմանների ստեղծումը

5.2 Աղքատության հաղթահարում, սոցիալական աջակցություն

Այս առումով կառավարության համար գերակա է լինելու բնակչության կենսամակարդակի էական բարելավումը, զբաղվածության շարունակական աճը, կենսաթոշակների եւ աշխատավարձերի իրական աճը

In loose translation, and basically, it reads “Government’s duty is to create opportunities to improve the living standard of the people of Armenia through better job creation and better pensions etc”.

՛Պայքար կոռուպցիայի եվ կաշառակերության դեմ

կոռուպցիայի դեմ պայքարը կառավարության հիմնական առաջնահերթություններից մեկն է, եւ այս պայքարում կառավարությունը լինելու է վճռական, հաստատակամ, անզիջում եւ անհանդուրժող։ “The fight against corruption will be decisive, firm, and unyielding” 

Maybe here it will be appropriate to quote what Daron Acemoglu the famous economist from MIT University in USA said in an interview with Agos newspaper of Istanbul.

“There is great hope in Armenia’s society and abroad that we are at a turning point. What is needed is a social transformation (emphasis added) that will pave the way for a more competitive and dynamic economy. Only the society of Armenian can lead such a change.”

In this regard, it is encouraging to hear statements like this from local businessmen as reported in News.am.

{Մեզ} ձեռնտու է մաքուր աշխատելը, սակայն հնարավոր չի եղել, քանի որ հարյուր տեղ ատկատ (kick back) են տվել՝ սկսած cash գումարից, վերջացրած ճոխ նվերները: «Թող մաքուր տենդերներ (tenders) անցկացնեն, ոչ մեկին ատկատ (kick back)  չտանք, չասեն՝ էս առեք իմ համար, էն առեք, մենք էլ մաքուր մասնակցենք, շահենք, աշխատենք։ Այդպես աշխատելն ավելի հեշտ է, քան փող տալն ու վախը սրտում ապրելը»,- ասաց նրանցից մեկը»:

Loosely translated reads “For us, it is better and easier to do business in an open and competitive market than giving kickbacks and live in fear of retaliation”.

A humble first step could be if the government passes a law that will ban tipping in Armenia. This might sound too simplistic but this simple change will raise the dignity of the workers who depend on tips to make a living wage.

Needless to say, the government has to pass also law to raise the wages of the workers of the industries that are directly affected by this law. It is the users of these services that will pay for it and they could afford it. It is a fair deal and serves as an excellent “role model” to change the “culture” of bribe “փափախ” in Armenia

(There are few countries in the world where this is the law and has been so for a long time and they “wear” it like a badge of honor so to speak. I have witnessed it in South Korea starting from the airport to the check-in to my hotel room and then everywhere in the country).

 As I said earlier yes it is a wide-ranging program that in its essence is a program for major changes and reforms. It is worth repeating that, to be able to implement this program, the government needs a mandate from the people through free, fair, and transparent, parliamentary elections. It is about time that Armenia had a free fair and transparent election. It is long overdue. I am hopeful that, this time around, it will happen.

Zohrab Bebo Sarkissian

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s